Gradam Margaíochtale Gaeilge

Enter Awards
Differentiation is key in marketing, and using the Irish language in the marketing mix can be a powerful way of standing out from the crowd. Many Irish businesses seek ways to emphasise their origin and brand values. The judges are looking for examples of firms which have harnessed the marketing potential of the Irish language and bilingualism, and used this to support branding and positioning in the marketplace. Entrants may be using Irish to attract new customers, increase customer loyalty, harness goodwill, gain a marketing edge over competitors, or enhance their public relations efforts. Tá an t-idirdhealú ríthábhachtach sa mhargaíocht, agus is bealach an-láidir é úsáid na Gaeilge mar chuid den mhargaíocht le seasamh amach ón slua. Bíonn a lán comhlachtaí Éireannacha ag lorg bealaí le béim a chur ar a ndúchas agus ar luachanna a mbranda. Tá na moltóirí ag lorg samplaí de ghnólachtaí a bhain leas as an bhféidearthacht mhargaíochta a bhaineann leis an nGaeilge agus leis an dátheangachas, agus a d’úsáid seo le tacú le brandáil agus le suí a aimsiú sa mhargadh. Féadfaidh iontrálaithe a bheith ag úsáid na Gaeilge le custaiméirí nua a mhealladh, le cur le dílseacht custaiméirí, dea-thoil a fháil, buntáiste margaíochta a bhreith ar iomaitheoirí, nó a n-iarrachtaí maidir le caidreamh poiblí a fheabhsú.

Enter the 2023 Today!